OIMAKU del Viatge al país dels llacets

OIMAKU de que hoy en el metro he visto una niña leyendo Viatge al país dels llacets, ¡que a mí tanto me gustó! Aunque no sea muy creíble, ¡¡Sebastià Sorribas is the best!!